Publicerad den

Veckans tarot: Världen

Veckans Tarotkort: Världen

Världen
Kortet är förknippat med elementet “Luft” och “Jord”.
Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslande), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Jordens element är passivt (mottagande) och förkroppsligar alla ting i den materiella världen, såsom den fysiska kroppen, karriär och ekonomi, inlärning av yrken, livsriktning, balansering av resurser (tid, energi), delegering, samarbete, rikedom, bevarande , brist, olikhet, generositet, rättvisa, investeringar. Det anses ha en negativ polaritet.

Betydelse
Uppfyllelse, fullbordan och triumf. Fullbordandet av ett mästerverk eller betydande livsverk. Gradering.

Betydelse, “Upp och ner“
Completion delayed; further action is required. Near to completion, but feeling disconnected or incomplete. Skepticism and doubt.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotvärlden #tarottheworld