Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort: Djävulen

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort: Måttfullheten

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort: Döden

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort: Den hängande

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort: Rättvisa

Veckans Tarotkort: Rättvisa.

Kortet är starkt förknippat med elementet “Luft”. Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet. Yttre balans av rättvisans skalor. Laglighet. Acceptera det som är, bestämma kursen med tanke på vad som faktiskt händer. Ett opartiskt beslut måste fattas.

“Upp och Ner”
Ett orättvist resultat. Vägra att acceptera konsekvenserna av ens handlingar. Avslag.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot #rättvisatarot

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans Tarotkort nummer 10: Ödeshjulet/Lyckohjulet.

Veckans Tarotkort nummer 10: Ödeshjulet/Lyckohjulet. Kortet styrs av planeten Jupiter. Alla cykliska och återkommande händelser, som t ex årstider dag och natt samt månens olika faser, kopplas till detta kort. Öde, förmögenhet, framgång, höjd, tur, lycka. Öde, synkronicitet. Oavsett om du upplever upp- eller nedgångar, fortsätter universum att vända. Kontrollera vad du kan och acceptera det du inte kan kontrollera. Saker händer av en anledning.
Upp och ner
Detta kan tyda på en motvilja mot att se det konstruktiva i alla förändring, ett paniskt klamrande till det gamla och kända.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot #ödeshjulettarot #lyckohjulettarot

Publicerad den Lämna en kommentar

Veckans tarot: Nummer 7, Vagnen/Hjälten

Veckans tarot: Nummer 7, Vagnen/Hjälten. Framgång, seger, erövring och triumf över hinder, viljestyrka, uthållighet, motivation, målmedvetna resor. Omvänt: Det är möjligt att du känner att saker går i upplösning för att du har använt viljestyrka till att förena motsättningar i dig själv.

#tarotkort #tarotkort #tarotkortlek #tarotkortlekar #nummer7