Publicerad den

Veckans tarot: Page i Stavar

Veckans tarot: Page i Stavar. (Vi säger Page i och med att det inte ska förknippas med Knekt)

Kortet är förknippat med elementet “Luft” och Jord.
Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslande), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse
Anlag för lärande, koppling, kommunikation och diplomati. Även mottagande av nyheter eller meddelande om ens ambitioner eller studieområde. Ibland bokstavligen, en yngre person eller barn med brunt hår och medium eller olivfärgad hy, som är energisk och beslutsam. Information om möjliga astrologiska tecken visas nedan.
Omvänd betydelse:
Skadlig kommunikation som skvaller, manipulation, hård kritik. Hämning orsakad av rädsla för detsamma. Den negativa sidan av sociala medier.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotpageofwands #tarotpageistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Tio i Stavar

Veckans tarot: NTio i Stavar.

Tio i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld” och Jord.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Jordens element är passivt (mottagande) och förkroppsligar alla saker i den materiella världen, såsom den fysiska kroppen, karriär och ekonomi, inlärning av yrken, livsriktning, balansering av resurser (tid, energi), delegering, samarbete, rikedom, bevarande , brist, olikhet, generositet, rättvisa, investeringar. Det anses ha en negativ polaritet.
Betydelse:
Tung Börda på axlarna. Kanske har man tagit på sig andras bördor, samtidigt som man ignorerar sina egna prioriteringar. Missar skogen för träden.

Omvänd betydelse:
Att bli överväldigad av sina bördor och ansvar. Efterlysning för en omprövning av prioriteringarna.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot10ofwands #tarottioistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Nio i Stavar

Veckans Tarot: Nio i Stavar

I veckans tarotkort möter vi Nio i Stavar, ett kort som bär med sig en aura av både eld och luft. Elementen eld och luft förenas här för att skapa en kraftfull och dynamisk energi som kan påverka våra liv på olika sätt.

Eldens Kraft

Först och främst representerar Nio i Stavar eldens kraft. Elden är symbolisk för aktivitet, passion och kreativitet. Det är den gnista som startar nya cykler och ger oss energi att driva våra projekt framåt. När vi möter Nio i Stavar uppmanas vi att omfamna denna livskraft och använda den till vår fördel. Det är en tid för handling, för att ta initiativ och för att uttrycka vår inre passion genom kreativitet och engagemang.

Luftens Klarhet

Samtidigt är Nio i Stavar förknippad med luften, vilket symboliserar tankens kraft och intellektet. Det är genom luften att vi analyserar, reflekterar och tänker. Denna kombination av eld och luft skapar en spännande dynamik där våra handlingar drivs av våra tankar och idéer. Det är en tid för att vara ambitiös, att utforska nya tankemönster och att ta itu med kontroverser eller utmaningar med en klar och skarp intellektuell synvinkel.

En Defensiv Position

Nio i Stavar uppmanar oss också att ta en defensiv position. Det kan finnas något i våra liv som är värt att försvara med all vår styrka och övertygelse. Det handlar om att visa uthållighet och att inte ge upp när vi möter motstånd. Genom att stå fast vid våra övertygelser och fortsätta kämpa för det vi tror på, kan vi uppnå framgång och segrar.

Omvänd Betydelse

Å andra sidan kan Nio i Stavar i omvänd position indikera en känsla av utmattning. Det kan vara att vi har hållit fast vid en position eller ett mål så envist att det har tagit på våra krafter. Det är viktigt att vara medveten om att vara för defensiv kan leda till misstro och överdriven spänning. Ibland är det nödvändigt att släppa taget och låta nya energier och idéer flöda in i våra liv.

Slutsats

Nio i Stavar bjuder in oss att omfamna eldens och luftens kraft, att vara aktiva och passionerade i våra handlingar samtidigt som vi förblir skarpa och klara i våra tankar. Det handlar om att hitta balansen mellan att försvara det som är viktigt för oss och att vara öppna för förändring och tillväxt. Genom att göra det kan vi navigera genom veckan med styrka, uthållighet och klarhet.

Publicerad den

Veckans tarot: Åtta i Stavar

Veckans tarot: Åtta i Stavar

Välkommen till veckans tarotläsning! Denna vecka kastar vi ljus över det kraftfulla och dynamiska kortet Åtta i Stavar. I tarotvärlden representerar detta kort en blandning av eld och vatten, en kombination som utstrålar både aktiv handling och känslomässig mottaglighet.

Symbolik och Element

Åtta i Stavar är förknippat med två element: eld och vatten. Elden står för aktivitet, passion och energi. Det är den drivande kraften som sätter igång nya projekt, inspirerar kreativitet och ger motivation att genomföra handlingar. Åtta i Stavar brinner av entusiasm och handlingskraft, och det bär med sig en stark känsla av framgång och prestation.

Samtidigt representerar vattenelementet känslor, relationer och anslutning. Detta element tillför en djupare dimension till kortet, vilket gör det mer mångfacetterat. Relationer och känslor spelar en betydande roll när det kommer till att tolka budskapet i Åtta i Stavar.

Betydelse

I sin rätta position signalerar Åtta i Stavar snabb handling och framsteg. Det är en tid för att organisera sig, slutföra projekt och ta emot nya möjligheter. Nyheter eller överraskningar kan komma snabbt och oväntat, vilket kan leda till spännande förändringar i livet. För vissa kan det till och med innebära en fysisk resa eller en resa av själen, med flyget som ett symboliskt verktyg för förändring och utveckling. Internet kan också spela en betydande roll, med kommunikation och information som flyter fritt.

Omvänd betydelse

När Åtta i Stavar visas upp och ned kan det indikera frustration på grund av långsamma framsteg. Känslan av att vara fast i en väntan kan vara påfrestande, särskilt när man längtar efter nyheter eller resultat. Oförklarliga förseningar kan dyka upp och hindra framsteg. I en omvänd position uppmanar kortet oss att hantera vår frustration och se till att vi inte tappar fokus på våra mål.

Avslutande tankar

Åtta i Stavar är ett kraftfullt kort som påminner oss om vikten av både handling och känslomässig anslutning. Genom att balansera eld och vatten kan vi uppnå framgång och välbefinnande på alla områden i livet. Under denna vecka, låt oss omfamna energin av Åtta i Stavar och gå framåt med tillförsikt och beslutsamhet.

Vad tror du att kortet har att säga dig denna vecka? Dela dina tankar och reflektioner med oss! 🌟🔥💧 #tarotkort #tarot8ofwands #tarotsåttaistavar

Du kan hitta tarotkorten och göra din egen tolkning här: Arkanans Tarotkort

Publicerad den

Veckans tarot: Sju i Stavar

Veckans tarot: Sju i Stavar.

Sju i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
En ihärdig kamp mot oppositionen. Se till att inte bli gripen oförberedd. Personliga gränser.

Omvänd betydelse:
Att undvika konflikter och backa. Att inte stå upp för sig själv. Att ge efter för grupptryck.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot6ofwands #tarotsjuistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Sex i Stavar

Veckans tarot: Sex i Stavar.

Sex i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld” och “Vatten”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Luftelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslare), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
En segerparad, en prestation av en ambition, monetär framgång. Erkännande och validering erhålls.

Omvänd betydelse:
Lågt självförtroende och bristande erkännande i enlighet därmed. Tvivlar på sina förmågor.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot5ofwands #tarotfemistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Fem i Stavar

Veckans tarot: Fyra i Stavar.

Fem i Stavar
Konkurrens inom ens verksamhetsområde. Bråk och icke-samarbete bland en grupp människor. Var medveten om möjligheten att teammedlemmar inte är på din sida. Ibland bokstavligen. Ett brädspel eller en sporttävling.

Betydelse:
Firande och lycka efter en tidig framgång. Skördetid. Framgång genom lagarbete eller partnerskap. I relationer: en lycklig och harmonisk relation. Houseparty!

Omvänd betydelse:
Konfliktlösning. Att vinna eller vinna mot konkurrens.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot5ofwands #tarotfemistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Fyra i Stavar

Veckans tarot: Fyra i Stavar.

Fyra i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Firande och lycka efter en tidig framgång. Skördetid. Framgång genom lagarbete eller partnerskap. I relationer: en lycklig och harmonisk relation. Houseparty!

Omvänd betydelse:
Att ta ens gåvor/välsignelser för givet.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot4ofwands #tarotfyraistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Tre i Stavar

Veckans tarot: Tre i Stavar.

Tre i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld” med en litet föraning till luft.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Preliminär framgång, efter en inledande period av hårt arbete. Tålamod, uthållighet, väntan krävs. En kommersiell satsning är på väg mot framgång. Produktivitet.

Omvänd betydelse:
Ett bakslag till följd av en betydande försummelse. Missat tillfälle.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot3ofwands #tarottreistavar

Publicerad den

Veckans tarot: Två i Stavar

Veckans tarot: Två i Stavar.

Två i Stavar
Kortet är förknippat med elementet “Eld” med en litet föraning till vatten.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Stora ambitioner i tidiga skeden av en satsning på ett projekt. Balanserar alla aspekter. Planerar och gör. Väntar.

Omvänd betydelse:
Ompröva målen för att säkerställa att projektet är på väg i rätt riktning. Planering måste vara detaljerad och noggrann, inte förhastad.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot2ofwands #tarottvåistavar

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Ess i stavar

Veckans Tarotkort: Ess i stavar.

Elementen:
Kortet är förknippat med elementet “Eld”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Starten på ett nytt äventyr, karriär eller kreativt projekt. Inspirerande och motiverande.

Betydelse upp och ner:
I samband med en ny satsning eller kreativt projekt kan det förkomma motgångar och avbrott. Svårt att förbli fokuserad och motiverad. Blir avstängd.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotstavar #tarotessstavar

Publicerad den

Veckans tarot: Världen

Veckans Tarotkort: Världen

Världen
Kortet är förknippat med elementet “Luft” och “Jord”.
Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslande), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Jordens element är passivt (mottagande) och förkroppsligar alla ting i den materiella världen, såsom den fysiska kroppen, karriär och ekonomi, inlärning av yrken, livsriktning, balansering av resurser (tid, energi), delegering, samarbete, rikedom, bevarande , brist, olikhet, generositet, rättvisa, investeringar. Det anses ha en negativ polaritet.

Betydelse
Uppfyllelse, fullbordan och triumf. Fullbordandet av ett mästerverk eller betydande livsverk. Gradering.

Betydelse, “Upp och ner“
Completion delayed; further action is required. Near to completion, but feeling disconnected or incomplete. Skepticism and doubt.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotvärlden #tarottheworld

Publicerad den

Veckans tarot: Yttersta domen

Veckans Tarotkort: Yttersta domen

Yttersta domen
Kortet är förknippat med elementet “Eld”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Dom, återfödelse, inre kallelse, absolution

Betydelse, “Upp och ner“:
Självtvivel, inre kritiker, ignorerar samtalet.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotytterstadomen #tarotjudgement

Publicerad den

Veckans tarot: Solen

Veckans Tarotkort: Solen

Solen
Kortet är förknippat med elementet “Eld”.
Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Framgång, ära och prestation. Prestation och kändisskap.

Betydelse, “Upp och ner“:

Publicerad den

Veckans tarot: Månen

Veckans tarot: Månen

Månen
Kortet är förknippat med elementet “Luft”.
Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslande), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse
Ångest, drömmar, det inre, det omedvetna, uppkomsten av undertryckta svagheter, dold sårbarhet. Även hemligheter, förvirring, bedrägeri. Beroende.

Betydelse, “Upp och ner“
Klarhet. Att övervinna ångest och rädsla för det okända genom självmedvetenhet och intuition. Erkännande och korrigering av missförstånd.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotmånen #tarotthemoon

Publicerad den

Veckans tarot: Stjärnan

Veckans tarot: Stjärnan

Kortet är förknippat med elementet “Luft”.
Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet, såsom analys, tankemönster (som ångest och idisslande), intellektualism, ambition, kontroverser, argument. Det anses ha en positiv polaritet.

Stjärnan ger förnyat hopp och tro, och en känsla av att du verkligen är välsignad av universum. Du går in i en fridfull, kärleksfull fas i ditt liv, fylld av lugn energi, mental stabilitet och mer djupgående förståelse för både dig själv och andra omkring dig.

Stjärnan, “Upp och ner“
Kan betyda att du har tappat tron och hoppet på universum. Du kanske känner dig överväldigad av livets utmaningar just nu och ifrågasätter varför du utsätts för detta.

Ni hittar tarotkortlekar här:
https://www.arkanan.se/magi/tarot/
#tarotlek #tarotdeck #tarotcards

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Tornet

Veckans Tarot: Tornet
Kort nr 16.

Tornet
Kortet är förknippat med elementen “Vatten” och “Eld”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap, familj, nostalgi, tacksamhet, sympati, ånger, besvikelse, sorg, kärlek. Det anses ha en negativ polaritet.

Eldelementet är aktivt (görande) och förkroppsligar handling, såsom den initierande gnistan, starten på en ny cykel, en livskraft, kreativitet, essensen som allt annat bygger på, passion, energi, skapande, motivation, byggnad, framgång, konflikt, spänning, aggression, rörelse, ansträngning, ansträngning. Det anses ha en positiv polaritet.

Betydelse:
Undergång, en plötslig förändring i förmögenhet. I efterdyningarna, ett erkännande av sanningen. Kan vara en lektion i ödmjukhet.

“Upp och ner”:
Hotande kris eller betydande svårigheter, som kommer med fördelen av lärdomar. Undvik katastrof.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarottornet #tarotthetower

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Djävulen

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Måttfullheten

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Döden

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Den hängande

Veckans Tarotkort: Den hängande

Kortet är starkt förknippat med elementet “Vatten”.
Elementet vatten är passivt (mottagande) och förkroppsligar känslornas och anslutningens rike, såsom relationer, gemenskap & familj.

Betydelse
Självuppoffring, och gå med strömmen. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, ett nytt perspektiv. Tar en nödvändig paus, väntar.

“Upp och Ner”
Självuppoffring, men i en olämplig eller ohälsosam omfattning. Symboliserar också att ha en annan synvinkel, men en som bör omprövas.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarotdenhängande #tarothangedman

Publicerad den

Veckans Tarotkort: Rättvisa

Veckans Tarotkort: Rättvisa.

Kortet är starkt förknippat med elementet “Luft”. Elementet luft är aktivt (görande) och förkroppsligar tanken och intellektet. Yttre balans av rättvisans skalor. Laglighet. Acceptera det som är, bestämma kursen med tanke på vad som faktiskt händer. Ett opartiskt beslut måste fattas.

“Upp och Ner”
Ett orättvist resultat. Vägra att acceptera konsekvenserna av ens handlingar. Avslag.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot #rättvisatarot

Publicerad den

Veckans Tarotkort nummer 10: Ödeshjulet/Lyckohjulet.

Veckans Tarotkort nummer 10: Ödeshjulet/Lyckohjulet. Kortet styrs av planeten Jupiter. Alla cykliska och återkommande händelser, som t ex årstider dag och natt samt månens olika faser, kopplas till detta kort. Öde, förmögenhet, framgång, höjd, tur, lycka. Öde, synkronicitet. Oavsett om du upplever upp- eller nedgångar, fortsätter universum att vända. Kontrollera vad du kan och acceptera det du inte kan kontrollera. Saker händer av en anledning.
Upp och ner
Detta kan tyda på en motvilja mot att se det konstruktiva i alla förändring, ett paniskt klamrande till det gamla och kända.

Du hittar tarotkorten här: https://www.arkanan.se/magi/tarot/

#tarotkort #tarot #ödeshjulettarot #lyckohjulettarot

Publicerad den

Veckans tarot: Nummer 7, Vagnen/Hjälten

Veckans tarot: Nummer 7, Vagnen/Hjälten. Framgång, seger, erövring och triumf över hinder, viljestyrka, uthållighet, motivation, målmedvetna resor. Omvänt: Det är möjligt att du känner att saker går i upplösning för att du har använt viljestyrka till att förena motsättningar i dig själv.

#tarotkort #tarotkort #tarotkortlek #tarotkortlekar #nummer7