Tarotkort

Vad är Tarotkort och hur används de?

Tarotkort är en uppsättning kort som används för att utföra tarotläsning, en form av divination eller spådom som har praktiserats i århundraden. Varje kort har en unik symbolik och innebörd som tolkas av läsaren för att ge insikt i olika aspekter av en persons liv, inklusive kärlek, karriär, hälsa, relationer och andliga frågor.

En vanlig tarotuppsättning består av 78 kort, uppdelade i två delar: de 22 stora arkanakorten och de 56 små arkanakorten. De stora arkanakorten representerar stora livsfrågor och -händelser, medan de små arkanakorten fokuserar på vardagliga frågor och situationer.

En läsning kan utföras på olika sätt, beroende på läsarens preferenser och den specifika uppsättningen av kort som används. Vanliga tarotläggningar inkluderar enkla tre-kortsläggningar, som ger svar på specifika frågor, och mer komplexa spridningar, som använder flera kort för att ge en mer omfattande analys av en persons liv.

Tarotkort kan användas av alla som är intresserade av att utforska sin själ eller söka svar på livsfrågor. Läsningarna utförs oftast av professionella tarotläsare, men det är också möjligt att lära sig att göra tarotläsningar själv genom att studera tarotsymbolik och pröva på olika tarotuppsättningar.

Stora Arkanakorten i tarot.

De 22 stora arkanakorten i tarot är:

 1. Narren
 2. Magikern
 3. Högvakten
 4. Kejsarinnan
 5. Kejsaren
 6. Hierofanten
 7. Älskaren
 8. Stridsvagnen
 9. Eremiten
 10. Lyckohjulet
 11. Rättvisan
 12. Galgen
 13. Döden
 14. Måttfullheten
 15. Djävulen
 16. Tornet
 17. Stjärnan
 18. Månen
 19. Solen
 20. Dom
 21. Universum
 22. Domedagen

Dessa kort representerar stora livsfrågor och -händelser och har en stark symbolisk betydelse inom tarotläsning. Varje kort har en unik symbolik och tolkas på olika sätt av läsaren beroende på frågeställning och kontext. Tarotläsningar som använder de stora arkanakorten är vanligtvis mer omfattande och ger en mer djupgående analys av en persons liv än de mindre spridningarna med enbart små arkanakorten.

De 56 små arkanakorten.

De “56 små arkanakorten” i en tarotuppsättning består av fyra olika sviter eller serier av kort: pentaklar, svärd, stavar och bägare. Varje svit har 14 kort som representerar olika aspekter av livet och mänskliga erfarenheter.

Pentaklar (eller mynt) representerar materiella ägodelar, pengar, arbete och hälsa. Svärd representerar tankar, beslut, intellektuella processer och konflikter. Stavar (eller käppar) representerar passion, ambition, kreativitet och energi. Bägare (eller koppar) representerar känslor, kärlek, relationer och intuition.

Varje kort i sviterna har en numerisk värde och en bild som representerar dess betydelse. De numrerade korten (2-10) representerar olika nivåer av den specifika energin eller upplevelsen som sviten representerar. Till exempel representerar “Staven Tre” kreativitet och inspiration, medan “Svärd Sex” kan indikera konflikt och smärta.

Sviterna inkluderar också fyra hovkort: Sida, Riddare, Drottning och Kung. Dessa kort representerar olika aspekter av personligheter och roller i livet. Sidor representerar ungdom, nyfikenhet och lärande. Riddare representerar mod, kamp och handling. Drottningar representerar visdom, intuition och emotionell mognad. Kungar representerar makt, auktoritet och ansvar.

Vad står “Narren” för i Tarot?

“Narren” är det första kortet i den stora arkanan i en tarotuppsättning, och det representerar vanligtvis en person som står i början av en resa eller en ny cykel i livet. Kortet är ofta försedd med numret noll eller 22, beroende på vilken tarotuppsättning som används.

Narren representerar en person som är oförutsägbar, impulsiv och äventyrlig. Han eller hon kan också vara naiv och omedveten om risker och konsekvenser. Narren kan också tolkas som symbolen för oförmåga att se förbi de omedelbara behoven och besluten som behöver göras.

Kortet är ofta illustrerat med en figur som bär en påse och en pinne eller stav, och som ofta föreställer en man eller kvinna som står på en klippa eller en bergstopp, med vinden i håret och blicken riktad uppåt. Detta kan symbolisera att Narren är öppen för nya upplevelser och äventyr och att han eller hon är redo att ta det första steget ut i okända territorier.

I tarotläsningar kan Narren representera en person som söker frihet och självständighet, eller en situation som kräver mod och äventyrlighet för att lyckas. Kortet kan också indikera att det är dags att ta en risk eller att släppa gamla begränsningar och kasta sig ut i det okända.

Vad står “Magikern” för i Tarot?

I tarotkorten representerar Magikern ett av de 22 stora arkanakorten. Kortet är vanligtvis numrerat som “I” eller “1” och har en symbolik som förknippas med kreativitet, manifestation och självkännedom.

Magikern i tarotkorten framställs vanligtvis som en ung man med en stav eller värja i handen, omgiven av olika verktyg som symboliserar hans förmåga att skapa och manipulera verkligheten. Symbolerna inkluderar en mynt, en dolk, en stav och en bägare.

Magikern representerar förmågan att manifestera ens visioner och drömmar genom koncentration och inre styrka. Han är en mästare av sina egna kreativa krafter och kan förvandla sina idéer till handling. Magikern påminner oss om att allt vi behöver för att skapa våra önskade resultat redan finns inom oss.

I en tarotläggning kan Magikern indikera att personen har den nödvändiga kreativa kraften och resurserna för att manifestera sina mål. Det kan också indikera att personen behöver utveckla en djupare förståelse för sina egna styrkor och förmågor för att uppnå sina mål.

Vad står “Högvakten” för i Tarot?

“Högvakten” (The High Priestess på engelska) är ett av de 22 stora arkanakorten i en tarotuppsättning. Kortet representerar intuition, visdom, mysterier och det dolda.

Högvakten avbildas vanligtvis som en kvinna som sitter mellan två pelare med en rullande skärm i bakgrunden. Hon är klädd i en slöja och en klänning med ett kors på bröstet. Hennes händer håller ett bokrulle eller en rulle med symboler.

Högvakten representerar den kvinnliga principen och symboliserar också den omedvetna sidan av vårt sinne. Kortet står för det som är dolt och okänt och uppmanar oss att använda vår intuition och kreativitet för att utforska det omedvetna och söka svar på våra livsfrågor.

Högvakten är också förknippad med månen och dess cykler, vilket betonar vikten av förändring och förnyelse i våra liv. Kortet representerar också det andliga och den inre resan, och uppmanar oss att lyssna på vår inre röst och lita på vår intuition för att hitta vårt sanna syfte i livet.

Vad står “Kejsarinnan” för i Tarot?

“Kejsarinnan” är en av de 22 stora arkanakorten i en tarotuppsättning och representerar vanligtvis feminina energier, fertilitet, kreativitet och makt.

Symboliken för “Kejsarinnan” inkluderar vanligtvis en kvinna som sitter på en tron, med en krona av tolv stjärnor ovanför hennes huvud och omgiven av rikedomar och fruktbarhetssymboler, som en kudde av kuddar, en mantel och en skål med frukt.

Tarotläsningar tolkar “Kejsarinnan” som en symbol för en kvinna som är kraftfull, självständig och självsäker, eller för fertilitet och kreativitet. Kortet kan också representera idéer om inre visdom och intuition, eller en påminnelse om att lyssna på ditt inre och följa dina instinkter för att uppnå dina mål.

I vissa tarotuppsättningar kan “Kejsarinnan” också symbolisera en fysisk kvinna i läsarens liv, eller en person som är viktig för frågeställaren.

Vad står “Kejsaren” för i Tarot?

“Kejsaren” är ett av de 22 stora arkanakorten i en tarotuppsättning och representerar auktoritet, stabilitet, kontroll och struktur. Kortet visar en man som sitter på en tron med en spira, en symbol för makt och auktoritet, i sin ena hand och en glob, en symbol för kontroll och stabilitet, i den andra. Bakom honom finns en mur som representerar gränser och skydd.

När “Kejsaren” dyker upp i en tarotläsning kan det indikera behovet av ordning och struktur i livet. Det kan också signalera behovet av att ta kontroll över en situation, antingen genom att utöva auktoritet eller genom att ta ansvar för ens egna handlingar. Kortet kan också betyda stabilitet och att man har uppnått en hög grad av självkontroll och inre styrka.

Beroende på kontexten och de andra korten som dyker upp i en läggning kan “Kejsaren” också representera stelhet, en överdriven känsla av kontroll eller en ovilja att anpassa sig till förändring.

Vad står “Hierofanten” för i Tarot?

“Hierofanten” är ett av korten i den stora arkanan i en tarotuppsättning och representerar vanligtvis auktoritet, tradition, religion och spirituell visdom.

Kortet kan avbilda en religiös ledare, en guru, en präst eller en lärare, och symboliserar ofta den andliga eller filosofiska auktoriteten som personen representerar. Hierofanten kan också representera tradition och kulturella normer som styr samhället, liksom riter och ritualer som är förknippade med religion eller andlig praxis.

I en tarotläsning kan Hierofanten indikera en tid av att söka visdom, att ansluta sig till en religiös eller andlig grupp eller att ta en mentor eller lärare i anspråk för att lära sig mer om en specifik tro eller praxis. Kortet kan också indikera behovet av att upprätthålla traditionella värderingar eller att följa auktoriteter eller regler som har etablerats av en viss institution eller organisation.

Vad står “Älskaren” för i Tarot?

Kortet “Älskaren” (The Lovers) i tarotuppsättningen representerar vanligtvis relationer, kärlek, samarbete och val. Det är ett kort som ofta tolkas som att visa på en viktig och betydelsefull relation, antingen romantisk eller icke-romantisk.

I många tarotuppsättningar illustreras kortet av en man och en kvinna med en ängel som svävar ovanför dem. Ängeln representerar ofta ett högre syfte, en andlig kraft eller en gudomlig intervention som leder till ett val mellan två alternativ eller två människor. Kortet kan indikera att man måste välja mellan två viktiga alternativ eller ta ett stort beslut som kommer att påverka ens liv i hög grad.

Älskare-kortet kan också representera en balans mellan olika krafter eller personligheter, och påminna oss om vikten av att hitta harmoni och samarbete i våra relationer. Det kan också betyda att det finns en speciell person i ens liv som kan hjälpa en att växa och utvecklas.

I grund och botten betyder kortet Älskaren att man står inför ett val som rör ens kärleksliv eller ens nära relationer. Kortet kan hjälpa en att fokusera på att ta ett välgrundat beslut, utveckla ens intuition och lyssna på ens inre röst för att hitta den bästa lösningen.

Vad står “Stridsvagnen” för i Tarot?

“Stridsvagnen” är ett av de 22 stora arkanakorten i en tarotuppsättning, och det representerar styrka, självkontroll och framgång.

Kortet visar en manlig figur som sitter på en vagn dragen av två hästar, och framför honom finns en sköld med en sexuddig stjärna. Hästarna rör sig i samma riktning, men en av dem är svart och den andra är vit, vilket symboliserar motsatta krafter som arbetar tillsammans.

Symboliken i “Stridsvagnen” kan tolkas som att man behöver självkontroll och balans för att lyckas i livet. Hästarna representerar instinkter och passioner, medan kusken (mannen) är den som kontrollerar dem och styr vagnen mot sitt mål. Skölden med sexuddig stjärna kan tolkas som en symbol för universell harmoni och andlig potential.

Kortet kan indikera att man befinner sig på en resa mot framgång eller att man behöver ta kontroll över en situation för att nå sina mål. Det kan också betyda att man behöver balansera olika aspekter av sitt liv för att uppnå harmoni och välbefinnande.

Vad står “Eremiten” för i Tarot?

“Eremiten” är ett av de 22 stora arkanakorten i en tarotuppsättning. Kortet representerar vanligtvis en äldre man som bär en lampa och en stav, som han använder för att gå genom natten eller mörkret. Kortet symboliserar ofta ensamhet, självreflektion, introspektion och andligt sökande.

Eremiten kan representera en period av livet när man söker efter djupare mening eller svar på livets stora frågor. Kortet kan också indikera behovet av att dra sig tillbaka från världen för att reflektera över ens liv, tänka på framtiden eller hitta sin inre röst.

Eremiten kan också symbolisera en vis och erfaren person som delar med sig av sin kunskap eller ger vägledning till andra som söker svar på livets stora frågor. Eremiten kan också indikera behovet av att vara tålmodig och att söka efter sanningen inom oss själva istället för att lita på yttre källor för svar.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat