Meditation

Meditation är något som alla kan lära sig och må bra av. Här i västvärlden är meditation egentligen ett sammanfattande begrepp för olika övningar som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning, i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan exempelvis innebära att man uttalar ett specifikt ord tyst (ett s.k. mantra) eller fokuserar på sin egen andning och den egna kroppen som helhet. En vanlig typ av meditation är också s.k. chakrameditation där kroppens olika chakran har fokus. Vanligast är att man sitter upp under meditationen, men det förekommer också att man ligger ned. Genom att sitta eller ligga ned, avslappnad och med halvöppna eller slutna ögon, stillas sinnet och det skapas förutsättningar för ett inre lugn där tankar och känslor lättar kan hanteras. Positiva effekter av meditation är bland annat  ökat allmänt välbefinnande, bättre självkännedom och minskade stresskänslor.

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren finns olika verktyg för att underlätta och skapa djup och mervärde av just din meditation. I vårt sortiment hittar du bl.a. tibetanska sångskålar, meditationsklockor, meditationspallar, kuddar och malas. 

.