Esoteriskt

Ordet esoterisk kommer från grekiskans esoterikos, som betyder kunskap förbehållen en krets av särkilt invigda. Även om den s.k. esoteriska kunskapen idag till stor del är vida spridd och tillgänglig för den breda allmänheten så lever begreppet ändå vidare. För många är det esoteriska  synonymt med de lite mer mystiska lärorna och aspekterna av livet. Här samlar vi därför produkter som kan hjälpa dig att höja ditt medvetande och söka kunskap utanför de konventionella vägarna. .